063 00 11 22

063 11 22 33

info@hgss.ba

Za hitne slučajeve, pozovite 124 i tražite HGSS

SAR TIMOVI

Objavio: hgss | 27.01.2016.

O potragama.

Svjedoci smo naglog porasta nestanaka osoba i potrebe za njihovim traženjima.

HGSS Mostar i cijeli GSSuBiH bilježe statistiku sve većeg broja traženja nestalih osoba u procentualnom udjelu svojih intervencija. Zapravo su potrage za izgubljenim i nestalim osobama postale dominanta u gorskom spašavanju i time zaslužuju našu sve veću pozornost.

UO GSSuBiH je usvojio strateško opredjeljenje da intenzivira formiranje i obuke SAR ( Search and rescue ) timova u kategorijama gorskog spašavanja i prvi koji krećemo u realizaciju tog plana je po očekivanju-HGSS Mostar.

Nekoliko dugih, iscrpljujućih potraga su obilježile proteklu godinu i pokazale su slabosti u sustavu organizacije potražnih akcija. Pokazalo se prvo da ni jedna spasilačka služba sama za sebe nema snagu iznijeti iole složeniju potragu koja traje više od jednog dana. Potrage koje traju više od tri ili četiri dana veliki su problem za organizaciju i odziv ljudstva na potragu.

HGSS Mostar se opredjelio za formiranje potražnog tima koji će biti obiman, koji će brojati i do 100 spašavatelja koji će za te potrebe proći predviđenu obuku. Obuka će se sastojati od obuke u pružanju prve pomoći i obuka u traganju. Instruktori GSSuBiH za medicinu spašavanja i instruktori za vođenje potraga će realizirati ovaj plan obuke kroz dva vikenda obuke i to po planu u 2. I 3. Mjesecu tekuće godine za prve potražne timove, a obuke će se nastaviti i dalje kroz godinu kako bude rastao broj kandidata.

Zašto obuke i što se radi na obukama za tragače?

Prije svega je zabilježeno da su potrage koje se odvijaju po pravilima teorije traganja i koje su utemeljene na znanstvenom pristupu analize ulaznih informacija, kao i upotrebom digitalne kartografije u pripremi i organizaciji potrage, donijele mnogo bolje rezultate u svijetu spašavanja nego one potrage koje su vođene intuitivnim metodama. Takve potrage postaju sve efikasnije i sve kraće traju. Korištenje modernih znanstvenih metoda u traganju je trend u svijetu spašavanja koji nema dugu povijest i sve do nedavno se vjerovalo da je u potragama nemoguće uvesti pravilo jer je svaki nestanak za sebe specifičan i ne postoje univerzalna pravila koja se mogu primijeniti na više njih.

Teorija traganja upravo tumači suprotno:

Intuitivna alokacija resursa rijetko je optimalna

Ovo je osnovni postulat  teorije potraga koji je temeljen na svjetskoj statistici praćenja i evidentiranja nestanaka osoba, njihovih spašavanja i pronalazaka koje bilježi svjetska organizacija ISRID i na osnovu koje statistike je definirano ponašanje preko 40 kategorija izgubljenih osoba. Ova literatura postaje vrlo moćan alat u definiranju i pretpostavci ponašanja izgubljenih osoba, što u mnogome sužava definirano područje traganja, te ubrzava proces pronalaska, povećavajući šanse za preživljavanje nestalih.

Iskustva iz prethodnih godina su nas poučila da nam je vrlo važno da su naši tragači u terenu obučeni ljudi za traganje i da je rad sa needuciranim tragačima vrlo težak, neizvjestan i možebitno opasan po život nestalih.

Velika je razlika u ponašanju u terenu, u ozbiljnosti traganja, u motiviranosti a na kraju i pouzdanosti pretrage koju vrše obučeni  za razliku od neobučenih tragača-spašavatelja. Primijetili smo kroz vrijeme da neobučeni tragači vrlo često nedovoljno pažljivo tragaju, da nisu fokusirani na traženje, izbjegavaju gusto obrasle i teške terene, kreću se u grupama, razgovaraju za vrijeme traganja i promiču im sitni detalji u terenu-tragovi koji su nam vrlo važni za usmjeravanje daljeg tijeka potrage.

Također je upitna orijentacija u nepoznatom terenu kod  neobučenih tragača, tako da uvijek  potražne grupe formiramo na taj način da je najmanje jedan GSS spašavatelj vođa grupe koji poznaje orijentaciju, kako klasičnu tako i digitalnu te da on nosi GPS uređaj i radio-stanicu za vezu sa bazom potrage.

Taktike traganja, metode pretrage terena koje se koriste ovisno od faze potrage su umijeće kojim raspolažu samo obučeni tragači i team leader-i. Povratne informacije iz terena koje su nam vrlo važne za daljnji tijek potrage daleko su kvalitetnije dobivene od strane obučenih i  iskusnih tragača.

Vještine u pružanju prve pomoći, planiranje evakuacije i sami transport nestalog i vrlo često povrijeđenog iz terena su vještina kojom raspolažu obučeni tragači – spašavatelji.

Vrlo je važno i znati kodeks i tehniku komunikacije putem radio-uređaja pri traganju.

Na obuci za tragače-SAR timove budući spašavatelji su u prilici da upoznaju i osnove organizacije potražne akcije, organizaciju baze potrage, o tragovima i dokazima, o korištenju klasičnih i digitalnih pomagala u orijentaciji i topografiji, o metodama brifiranja , debrifinga i analize urađenih potraga, o resursima koji se koriste u potragama, o taktikama traženja sa ljudskim resursima....

Potrebe za svim ovim edukacijama su dokazane kroz protekli period kad smo uočili mnoge slabosti u dosadašnjim potragama, radeći detaljne analize nakon svake obavljene potrage, primjećujući  propuste koji  su nam se potkrali i otklanjajući ih u narednim potragama.

Iako zvuči složeno, obuka za tragače je prilično jednostavna i traje jedan vikend, uz praktične vježbe traganja. Nakon obavljene obuke traganja i završene obuke iz prve pomoći tragači stječu zvanje spašavatelja-tragača i njihova sljedeća stepenica napredovanja u hijerarhiji GSS-a je zvanje team-leader ( vođa potražne grupe ) a nakon toga search manager i instruktor za vođenje potraga. Ta napredovanja su naravno propraćena prigodnim obukama i nagomilanim iskustvom u potragama.

Ovom prigodom pozivamo sve zainteresirane ljude koji imaju sklonosti i volju da pomažu drugim ljudima da pristupe potražnim timovima HGSS Mostar i podjele sa nama zadovoljstvo i plemenitost osjećaja pomaganja i davanja. Poželjne su sve punoljetne dobne skupine, bez ograničenja u starosnoj dobi. Jedini preduvjet je da ste zdrava osoba i da želite i volite pomagati drugima. Ostalo se uči.

Mi radimo ono što drugi ne mogu i ne znaju ili neće.

Nekada je naporno, nekad pomalo i opasno ali je uvijek zanimljivo i nemjerljiv je osjećaj korisnosti kad radimo nešto što drugi ne rade, kad pronađemo i spasimo iznemoglu izgubljenu staricu ili dijete koji ne bi dočekali jutro živi bez naše intervencije. Nema te nagrade koja može zamjeniti osjećaj ispunjenja i zadovoljstva da smo spasili nečiji život i tu naš volonterizam nalazi neograničeni izvor energije-pogonsko gorivo koje nas vodi u daljem pomaganju nesretnim ljudima za koje vladine institucije nisu pronašle odgovarajuće metode pomaganja.

Za sve informacije obratite se pozivom na službeni tel. HGSS Mostar: 063 00 11 22 ili mail-om na info@hgss.ba.