063 00 11 22

063 11 22 33

info@hgss.ba

Za hitne slučajeve, pozovite 124 i tražite HGSS

4 nova licencirana spašavatelja u HGSS Mostar

Objavio: hgss | 21.03.2016.

Pretekli vikend (19.-20.03.) održano je polaganje za spašavatelja u organizaciji GSSuBiH.   Ispitu je pristupilo 14 kandidata za spašavatelja iz HGSS Mostar, GSS Široki Brijeg, GSS HBŽ, HGSS Posušje, GSS jablanica) i 1 kandidat za instruktora iz GSS Jablanica. Svi kandidati su pokazali visoku razinu znanja  iz raznih tema koje su bile predmetom ispitivanja: osnove digitalne kartografije, rad sa GPS uređajem, orijentacija pomoću karte i busole, rad sa transportnim sredstvima, improvizirani načini transporta unesrećenih osoba, sidrišta u stijeni, snijegu i ledu, sistemi za podizanje i spuštanje, vitlo sa užetom, prva pomoć u planinini, poznavanje organizacije GSSuBiH, protokoli spašavanja, potrage, vožnja Akja-čamca i na kraju pismeni test. Šest spašavatelja će morati doraditi svoje teme pred svojom matičnom stanicom, nakon čega će im biti verificirano zvanje. 4 kandidata HGSS Mostar su položili uspješno uz visoke rezultate. Ispitna komisija je formirana od 4 instruktora GSSuBiH i 5 instruktora HGSS Hr. : Dubravko Butala, Mladen Mužinić, Frane Bebić, Dragan Špehar, Stipe Božić ( HGSS Hr. ) te Dragan Vrljić, dr. Martina Orlović, prof. Damir Hatunić i Zdenko Marić ( GSSuBiH ). Čestitamo svim novim spašavateljim a!1 2 3