063 00 11 22

063 11 22 33

info@hgss.ba

Za hitne slučajeve, pozovite 124 i tražite HGSS

Kronologija događanja: Potraga u Medjugorju završena pronalaskom beživotnog tijela

Objavio: hgss | 31.05.2013.

Hodočasnik talijanskog porijekla Renato Zambelli, koji je nestao u petak 24.05.2013.god.,zadnji put viđen na cesti od Bijakovića prema Šurmancima,pronađen je u četvrtak,30.05.2013.god.,nakon opsežne potrage koje su poduzeli pripadnici spasilačkih službi regije Hercegovine.

Kronologija događaja:

Nakon nestanka,policija poduzima prve radnje potrage,obilaskom lokalnih komunikacija i pokušajima da uspostavi vizualni i zvučni kontakt.

Narednog dana mještani i lovci pretresaju terene za koje smatraju da bi se u njima mogao nalaziti nestali.

U ponedeljak,27.05.2013.god. oko 9h, PU Čitluk poziva HGSS da preuzme potragu za nestalom osobom,nakon čega sljedi poziv ostalim spasilačkim službama:

GSS Jablanica,Livno,Tomislavgrad,Posušje,Široki Brijeg,Mostar,Interventna spasilačka služba ( ISS ) Mostar,te GSS Hr.,koji se odazivaju i pristižu tijekom dana na lokaciju Etno kuće u Šurmancima,gdje je instalirano zapovjedno vozilo za upravljanje potragom.

Nakon prikupljanja svih relevantnih podataka za poduzimanje potrage,prve ekipe sa potražnim psima i ljudima kreću u teren potrage nešto iza 12h.

Pored spasilačkih službi,na terenu su još i pripadnici Oružanih snaga BiH,lokalna Policija,mještani,te članovi lovačkog društva Golub iz Čitluka,sveukupno 173 sudionika potrage,koja traje do padanja mraka ,nakon čega slijedi odmor timova.

Drugi dan-Utorak,28.05.2013.god.,na terenu potrage radi 106 ljudi:

Pripadnici OS vojarne Čapljina,Policija,lovci,mještani,GSS Livno ,Široki Brijeg,Jabanica,GSS Hr sa zapovjednim vozilom i četiri tima sa potražnim psima,ISS,HGSS .

Potraga se nastavlja pretresom terena po zonama sa najvećom očekivanom vjerojatnosti pronalaska,sljedeći iskustva i statistiku SAR teorije traganja razvijenu u naprednim spasilačkim zemljama,prvenstveno u Hrvatskom GSS-u.Prilikom analiziranja podataka sa sa terena značajnu podršku dobijamo od tima hrvatskog GSS-a i zapovjednog vozila.

Paramotor (paraglider sa motornim pogonom) u vlasništvu Mladena Bošnjaka,dolazi i pomaže potrazi osmatrajući i snimajući velike površine terena u kratkom vremenu.

Pred kraj dana stiže i potvrda o odobravanju leta helikoptera Oružanih snaga,te poduzimamo radnje pripreme impriviziranog heliodroma na prostoru nedaleko od Baze potrage.

Treći dan-srijeda-29.05.2013.god. bilježimo dolazak pripadnika spec.policije-jedinice za podršku,koji nisu bili spremni da se stave na raspolaganje potrazi u organizaciji i vođenju od strane HGSS i ISS-a.

65 ljudi tog dana pretražuje teren,potraga se širi na zone sjeverno od Međugorja,prema naseljenim područjima,gdje se pokazala korisna pomoć štićenika zajednice Cenacolo,koji skupa sa pripadnicima GSS-a obrađuju prošireno područje potrage.

GSS Široki Brijeg,ISS,GSS Hr,sa četiri potražna tima sa psima,HGSS,lovci,mještani...

U ranim jutarnjim satima potražni timovi GSS Hr,su u terenu i obrađuju segmente rubnih područja prema naseljima Blizanci i Krehin Gradac.

Ponovo dobijamo podršku Paramotora sa Mladenom Bošnjakom koji sa svojom letilicom pregledava nova područja.

Oko 11h pristiže helikopter OS,sa posadom koja se prizemljuje na Improviziranom sletištu,te nakon kratkog brifinga i dogovora,preuzima zadatak za potragu i osmatranje udaljenih zona i segmenata potrage,skupa sa dva pripadnika HGSS-a.Tragovi iz GPS uređaja,usmeno izvješće,kao i snimljeni filmski i fotografski materijal govore da je njihov zadatak obavljen potpuno uspješno te je na ovaj način eliminirano jedno veliko područje potrage i ubrzan rad na privođenju potrage kraju.

Četvrti dan organizirane potrage od strane ISS i HGSS-a na terenu su nam na raspolaganju poveća skupina lovaca L.D. Golub-Čitluk,mještani,GSS Posušje,Tomislavgrad,Široki Brijeg,,ISS Mostar,GSS Hr,HGSS Mostar,ukupno 65 ljudi.

Vrlo gusto pošumljeni tereni,zarasli u makiju, otežavaju efikasnost potrage,te u više zona šaljemo timove po dva ili tri puta nastojeći umanjiti statističke vjerojatnosti područja da se u njima nalazi nestala osoba.

Opravdanost ove metode potvrđuje se uspješnim pronalaskom tijela nestalog u 17.14h,kada ekipe GSS prijavljuju nalazak u segmentu koji je prije njih pretraživan u tri navrata,ali je zbog izuzetno teškog terena,zaraslog i nepristupačnog,sa preglednosti manjom od tri metra.

Nakon izvješćivanja PU Čitluk o pronalasku,sljedi dolazak policijske patrole,zatim krim-ispektora,medicinara i na kraju mrtvozornika.Pripadnici GSS vrše transport tijela do ceste i vozila,čime je naša zadaća okončana uspješnim pronalaskom,nažalost mrtvog hodočasnika.

Vrijedno je spomenuti da smo cijelo vrijeme trajanja potrage imali veliku potporu i suradnju sa mobilnim opreaterima Eronet i MTEL koji su nam davali vrijedne analiza i podatke o zračenjima baznih stanica u čijem se dometu signala kretao nestali talijan.

Općina i mještani Čitluka, Međugorja,Šurmanaca,Bijakovića,Vionice,Krehina Gradca,Blizanaca su bili kooperativni i pružali nam kontinualnu podršku u kretanju po nama nepoznatim terenima.

Domaćini,vlasnici pansiona i agencija Ilija Šego i Josip Odak,kao i vlasnik Etno kuće na cesti Bijakovići-Šurmanci su svojom susretljivošću,informacijama,smještanjem i ugošćivanjem ekipa iz pružili izuzetnu podršku potrazi koju smo poduzeli.

Nakon ove vrlo uspješne koordinacije civilnih,vojnih i policijskih timova,nametnuli su se zaključci koji upućuju na poboljšavanje turističke signalizacije i kartografije područja Međugorja sa ciljem povećane sigurnosti gostiju,o čemu ćemo sigurno u narednom periodu razgovarati sa domaćinima u Čitluku i Međugorju.