063 00 11 22

063 11 22 33

info@hgss.ba

Za hitne slučajeve, pozovite 124 i tražite HGSS

Stanična potražna vježba

Objavio: hgss | 26.04.2021.

U blizini Dračevica kod Mostara, uspješno izvedena dvodnevna vježba potrage i spašavanja u nepristupačnim područjima

Slijedeći godišnji plan aktivnosti, protekloga vikenda, na poligonu iznad mjesta Dračevice kod Mostara održana je godišnja stanična vježba potrage i spašavanja.

Prvog dana vježbe u kojoj je sudjelovalo 20 naših pripadnika, održane su radionice o primjeni GPS uređaja i mobilnih aplikacija u potražnim akcijama, vježba primjene mobilnih aplikacija i GPS-a pri brzom pretraživanju terena metodom path grid, te radionica o upotrebi dronova u potražnim akcijama s naglaskom na najnovije pravne regulative i standarde.

Drugog dana vježbe, održana je simulacija potražne akcije u nepristupačnom terenu upotrebom svih raspoloživih resursa stanice uključujući dronove i timove sa potražnim psima. Pri simulaciji, korištene su najsuvremenije metode i taktike organizacije i provedbe akcija potrage i spašavanja u nepristupačnim područjima.

Ova dvodnevna vježba, osim potrebnog stalnog uvježbavanja i usavršavanja, potvrdila je spremnost naših spašavatalja za izvedbe i najkompleksnijih akcija potrage i spašavanja, potvrdila uigranost svih resursa, pojedinaca i potražnih timova koje obučavamo u stanici.