063 00 11 22

063 11 22 33

info@hgss.ba

Za hitne slučajeve, pozovite 124 i tražite HGSS

HGSS Mostar sudjelovao u završnoj vježbi RACE FOR LIFE projekta

Objavio: hgss | 30.03.2022.

U Mostaru je 29.3. održana velika vježba simulacije potresa u sklopu projekta Race for life čiji je nositelj Dom zdravlja Mostar u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Zagrebačke županije i Zavodom za hitnu medicinu Crne Gore. Pored Hercegovačke gorske službe spašavanja u vježbi su sudjelovale i ostale žurne službe: policija, vatrogasci, oružane snage, crveni križ.

Po scenariju vježbe dogodio se potres sa požarom i urušavanjem krova, te su prilikom intervencije sudjelovale sve službe. Hercegovačka gorska služba spašavanja je imala dva zadatka i to pretragu ruševine sa potražnim psom i evakuaciju unesrećenih s visine. Po završetku vježba je ocjenjena iznimno uspješno, a HGSS Mostar je i ovaj put profesionalno odradio svoja zaduženja.