063 00 11 22

063 11 22 33

info@hgss.ba

Za hitne slučajeve, pozovite 124 i tražite HGSS

Partnerstvo HGSS Mostar i HT Eronet

Objavio: hgss | 4.03.2022.

Hercegovačka gorska služba spašavanja Mostar i HT Eronet potpisali su ugovor o sponzorstvu za nabavu zimske spašavateljske opreme s namjerom suradnje kroz koju će svaka od strana, preuzimajući svoje ugovorne obveze, raditi na povećanju sigurnosti posjetitelja planina i nepristupačnih područja. HGSS Mostar svojim aktivnostima na terenu, a HT Eronet pomažući te aktivnosti.

HT Eronet potvrđuje tako kako se radi o kompaniji koja pomaganjem HGSS pokazuje svoju društvenu odgovornost na izravan i konkretan način.