063 00 11 22

063 11 22 33

info@hgss.ba

Za hitne slučajeve, pozovite 124 i tražite HGSS

ZAVRŠEN PRVI VIKEND SPELEO-TEČAJA U ORGANIZACIJI HGSS-a Mostara

Objavio: hgss | 15.10.2012.

Po riječima stručnog voditelja tečaja, Admira Barjaktarevića, instruktora speleologije i lidera kluba Atoma iz Zavidovića, teško da će se nekada opet dogoditi da se na jednom tečaju okupi ponovo toliko eminentnih stručnih osoba iz oblasti speleologije kao ovoga vikenda na speleološkom tečaju za mlade mostarske studente.
alt 
alt

Pored instruktora veterana Faruka Zahirovića iz Sarajeva, potporu novim speleolozima pružali su: Jasminko Mulaomerović, Mustafa Duratbegovic (BiH), Simone Milanolo(Italija), Neven Bočić i Kazimir Miculinić (Hrvatska). 17 mladih studenata, 5 članova HGSS-a i 3 pripadnika ISS-a imali su priliku da pored uvježbavanja tehnika kretanja po speleo objektu čuju i predavanja koja su obrađivala sljedeće teme: geomorfologija i speleo-geneza, paleontologija, arheologija, povijest speleologije kod nas i u svijetu, hidrologija, opasnosti u speleologiji, oprema u speleologiji, te mjerenje i snimanje speleo objekata s praktičnim vježbama.

Nakon vikenda ovako bogatog sadržajima, naredni dio tečaja koji će se odvijati kroz sljedeći vikend će se vjerojatno raditi na stijeni - vježbalištu u Bučićima nakon čega će tečajci biti spremni primijeniti stečena znanja pri prvom spuštanju u neku od jama na Gorancima ili Raškoj Gori, prema planu tečaja.


Iskusni članovi HGSS-a i ISS-a, čija je specijalnost speleologija bili su asistenti i demonstratori složenih vježbi, te pomagali tečajcima da se nastava odvija u sigurnom okruženju.

Od utorka pa nadalje, svake večeri, će se u prostorijama HGSS-a priređivati vježbe naučenih speleoloških tehnika za sve one koji žele usavršavati svoja speleološka znanja i vještine.

Udruga HGSS  realizira Obuku za mlade speleologe u sklopu Programa za poduzetnu omladinu. Program za poduzetnu omladinu je jedna u nizu aktivnosti koja se realizira u okviru projekta koji financira talijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH.