063 00 11 22

063 11 22 33

info@hgss.ba

Za hitne slučajeve, pozovite 124 i tražite HGSS

ČIŠĆENJE JAME

Objavio: hgss | 23.10.2012.

U nedjelju, 21. listopada polaznici spelo-obuke i članovi Hercegovačke gorske službe spašavanja su organizirali akciju čišćenja jame Trogrla, područje općine Mostar.

spilja1

Akcija je organizirana u sklopu praktičnog dijela obuke - kretanje u spelo-objektima.

Navedena aktivnost je dio projekta Obuka za mlade speleologe koji realizira HGSS u sklopu Programa za poduzetnu omladinu. Program za poduzetnu omladinu je jedna u nizu aktivnosti koja se realizira u okviru projekta koji financira talijanska vlada a implementira Svjetska banka u BiH.

Ovom akcijom polaznici tečaja, većinom studenti Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta Džemal Bijedić, su zajedničkim volonterskim radom doprinijeli očuvanju krškog prostora Hercegovine. Jama Trogrla se nalazi na lokalitetu Jezerac, između Goranaca i Raške a zbog svog jedinstvenog izgleda speleolozima je vrlo zanimljiva za istraživanje.

U akciji čišćenja iz jame je uklonjena veća količina otpada ostavljenog od strane neodgovornih pojedinaca koji su jamu učinili jednim od brojnih neprimjerenih odlagališta otpada čime je nagrđena prirodna ljepota samog speleološkog objekta.

 

alt

alt

alt